Schoolondersteuningsprofielen

Schoolondersteuningsprofielen

In een schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft de school aan welke mogelijkheden de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Op deze pagina kunt u door op de betreffende school te klikken hun schoolondersteuningsprofiel downloaden.
Op de pagina Scholen kunt u op de kaart contactgegevens van de diverse scholen vinden.

 

De bij ons samenwerkingsverband aangesloten besturen met hun scholen / locaties

Stg. openb. scholengemeenschap Piter Jelles
!mpulse Leeuwarden
!mpulse Kollum
Dalton Dokkum
De Brêge – Leeuwarden
De Dyk – Leeuwarden
ISK – Sint Annaparochie & Leeuwarden
Leeuwarder Lyceum
Montessori High School – Leeuwarden
Stedelijk Gymnasium – Leeuwarden
Ynsicht – Leeuwarden

Vereniging voor Christelijk VO in Noord-Fryslân
CSG Comenius – Locaties:
– Esdoorn – Leeuwarden
– Mariënburg – Leeuwarden
– Zamenhof – Leeuwarden
– Sint Anne – Sint Annaparochie
– @Forum – Leeuwarden
– Klein Mariënburg – Leeuwarden
Christelijk Gymnasium Beyers Naudé – Leeuwarden
CSG Ulbe van Houten – Sint Annaparochie

Ver. Chr. Voortgezet Onderwijs in Noord-Oost Friesland
Dockinga College – Locaties:
– vmbo-VAKschool – Dokkum
– vmbo-gt – Dokkum
– havo/vwo – Dokkum

Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs in Noordwest Friesland
RSG Simon Vestdijk – Harlingen
RSG Simon Vestdijk locatie Franeker

Stichting voor Christel. VO in Noordwest-Friesland
CSG Anna Maria van Schurman – Franeker

Stichting Nordwin College
Nordwin College, VMBO Groen Leeuwarden

Vereniging Chr. M.A.V.O. in de gemeente Dantumadeel
Chr. mavo de Saad – Damwâld

Stichting Gereformeerde Scholengroep
Gomarus College Leeuwarden

Stichting Dunamare Onderwijsgroep
Maritieme Academie Harlingen

Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs in Noord-Oost Friesland
PRO Dokkum – Praktijkonderwijs

Gemeente Ameland
Burgemeester Walda Scholengemeenschap – Nes Ameland

Gemeente Terschelling
GSG ’t Schylger Jouw – Midsland

Stichting Openbaar Onderwijs Vlieland
vmbo De Jutter – Vlieland

Stg. Inspecteur Boelensschool Schiermonnikoog/Stichting IBS
Inspecteur Boelensschool – Schiermonnikoog

Stichting RENN4
VSO de Monoliet – Leeuwarden

Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân
VSO de Wingerd – Damwâld
VSO it Twalûk – Leeuwarden

Twee locaties in onze regio die onderdeel uitmaken van een schoolbestuur buiten onze regio, zijn via een convenant verbonden met SWV Zuidoost Friesland. Dit betreft Lauwers College locatie Kollum & Sevenwolden locatie Grou/Akkrum.

Scholen