Schoolondersteuningsprofielen per school

Schoolondersteuningsprofielen per school

In een schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft de school aan welke mogelijkheden de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Op deze pagina kunt u door op de betreffende school te klikken hun schoolondersteuningsprofiel downloaden.

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord
!mpulse Leeuwarden
!mpulse Kollum
Dalton Dokkum
De Brêge – Leeuwarden
De Dyk – Leeuwarden
ISK – Sint Annaparochie & Leeuwarden
Leeuwarder Lyceum
Montessori High School – Leeuwarden
Stedelijk Gymnasium – Leeuwarden
Ynsicht – Leeuwarden
RSG Simon Vestdijk – Harlingen
RSG Simon Vestdijk locatie Franeker

vmbo De Jutter – Vlieland

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord- en West-Fryslân
CSG Comenius – Locaties:
– Esdoorn – Leeuwarden
– Mariënburg – Leeuwarden
– Zamenhof – Leeuwarden
– @Forum – Leeuwarden
Christelijk Gymnasium Beyers Naudé – Leeuwarden
CSG Ulbe van Houten – Sint Annaparochie
CSG Anna Maria van Schurman – Franeker

Ver. Chr. Voortgezet Onderwijs in Noord-Oost Friesland
Dockinga College – Locaties:
– vmbo-VAKschool – Dokkum
– vmbo-gt – Dokkum
– havo/vwo – Dokkum
Inspecteur Boelensschool – Schiermonnikoog

Stichting Aeres
Aeres VMBO Leeuwarden (was Nordwin College)

Stichting Gereformeerde Scholengroep
Gomarus College Leeuwarden

Stichting Dunamare Onderwijsgroep
Maritieme Academie Harlingen

Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs in Noord-Oost Friesland
PRO Dokkum – Praktijkonderwijs

Gemeente Ameland
Burgemeester Walda Scholengemeenschap – Nes Ameland

Gemeente Terschelling
GSG ’t Schylger Jouw – Midsland

Stichting RENN4
VSO de Monoliet – Leeuwarden

Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân
VSO de Wingerd – Damwâld
VSO it Twalûk – Leeuwarden