Schoolondersteuningsprofielen per school

Schoolondersteuningsprofielen per school

In een schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft de school aan welke mogelijkheden de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Op deze pagina kunt u door op de betreffende school te klikken hun schoolondersteuningsprofiel downloaden.

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord
!mpuls Leeuwarden
!mpulse Kollum 
Dalton Dokkum
De Brêge – Leeuwarden
De Dyk – Leeuwarden
ISK – Sint Annaparochie & Leeuwarden
Leeuwarder Lyceum
Montessori High School – Leeuwarden
Stedelijk Gymnasium – Leeuwarden
YnSicht – Leeuwarden
RSG Simon Vestdijk – Harlingen
RSG Simon Vestdijk locatie Franeker

vmbo De Jutter – Vlieland

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord- en West-Fryslân
CSG Comenius – Locaties:
– Esdoorn – Leeuwarden
– Mariënburg – Leeuwarden
Zamenhof – Leeuwarden
– @Forum – Leeuwarden
Christelijk Gymnasium Beyers Naudé – Leeuwarden
Ulbe van Houten 
CSG Anna Maria van Schurman – Franeker
Einstein Class AMS – Franeker

Fierder Onderwijs
Dockinga College – Locaties:
– vmbo-VAKschool – Dokkum
– vmbo-gt – Dokkum
havo/vwo (onderbouw) en havo/vwo (bovenbouw) – Dokkum
Inspecteur Boelensschool – Schiermonnikoog

Stichting Aeres
Aeres vmbo Leeuwarden 

Stichting Gereformeerde Scholengroep
Gomarus College Leeuwarden

Stichting Dunamare Onderwijsgroep
Maritiem Academie Harlingen 

Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs in Noord-Oost Friesland
PRO Dokkum – Praktijkonderwijs

Gemeente Ameland
Burgemeester Walda Scholengemeenschap – Nes Ameland

Gemeente Terschelling
GSG ’t Schylger Jouw – Midsland

Stichting RENN4
VSO De Monoliet 

Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân
VSO de Wingerd – Damwâld
VSO it Twalûk – Leeuwarden