Schoolondersteuningsprofielen per school

Schoolondersteuningsprofielen per school

In een schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft de school aan welke mogelijkheden de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Op deze pagina kunt u door op de betreffende school te klikken hun schoolondersteuningsprofiel downloaden.

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord
!mpuls Leeuwarden
!mpulse Kollum 
Dalton Dokkum
De Brêge – Leeuwarden
De Dyk – Leeuwarden
ISK – Leeuwarden
Leeuwarder Lyceum
Montessori High School – Leeuwarden
Stedelijk Gymnasium – Leeuwarden
YnSicht – Leeuwarden
RSG Simon Vestdijk Harlingen 
Simon Vestdijk Franeker 2022-2023
vmbo De Jutter – Vlieland

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord- en West-Fryslân
CSG Comenius – Locaties:
Esdoorn – Leeuwarden
Marienburg – Leeuwarden
Zamenhof – Leeuwarden
Forum – Leeuwarden
Christelijk Gymnasium Beyers Naudé
Ulbe van Houten – Sint Annaparochie 
CSG Anna Maria van Schurman – Franeker
Einstein Class AMS – Franeker

Fierder Onderwijs
Dockinga College – Locaties:
vmbo VAKschool – Dokkum
vmbo GT – Dokkum
havo/vwo onderbouw  en havo vwo bovenbouw – Dokkum
Inspecteur Boelensschool – Schiermonnikoog
Lauwers College Kollum

Stichting Aeres
Aeres vmbo Leeuwarden 

Stichting Gereformeerde Scholengroep
Gomarus College Leeuwarden

Stichting Dunamare Onderwijsgroep
Maritieme Academie Harlingen

Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs in Noord-Oost Friesland
PRO Dokkum

Gemeente Ameland
Burgemeester Walda Scholengemeenschap – Nes Ameland

Gemeente Terschelling
GSG ’t Schylger Jouw – Midsland

Stichting RENN4
VSO De Monoliet – Leeuwarden

Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân
VSO De Wingerd – Damwâld
VSO it Twalûk – Leeuwarden