(Hoog)begaafdheid

(Hoog)begaafdheid

Binnen ons samenwerkingsverband willen we iedere jongere een zo passend mogelijke onderwijsplek bieden. Ook voor begaafde leerlingen is het belangrijk dat zij gezien worden en dat hen passend onderwijs geboden wordt.

Leidende principes in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband vormen ook de basis hoe we (hoog)begaafdheid benaderen: het streven naar inclusiever onderwijs, het inzetten van een beweging van leerplicht naar leerrecht en niet over maar samen met leerlingen en ouders beslissen.

Het ministerie van OCW heeft ter ondersteuning hiervoor de subsidieregeling ‘Begaafde leerlingen PO en VO’ ingesteld. Vanuit deze regeling hebben of gaan wij voor twee subsidieperiodes gelden ontvangen ter ondersteuning van ons beleid en aanbod op dit gebied.

Binnen ons samenwerkingsverband is in de eerste periode (2019 -2022) ingezet op de volgende activiteiten:

In de tweede subsidieperiode (2023-2025) gaan we door op de ingeslagen weg en richten we ons op specifiek op de volgende activiteiten: