Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland

Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland

Ieder kind verdient passend onderwijs. Als u vragen heeft over extra ondersteuning, als u behoefte heeft aan een luisterend oor of onafhankelijk advies, staat het Ouder- en jeugdsteunpunt voor u klaar. U kunt bij ons terecht voor informatie en u kunt in contact komen met ervaren mede-ouders. Samen gaan we voor goed onderwijs dat aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van uw kind. Kijk voor meer informatie op www.steunpuntfriesland.nl.

Wat kan het steunpunt voor u betekenen?
• Kom in contact met ervaringsdeskundigen
• Duidelijke informatie over passend onderwijs in de regio

Het steunpunt zet zich in voor passend onderwijs voor alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs in Friesland. Als ouder- en jeugdsteunpunt hebben we hierbij drie hooftaken: informeren, steunen en signaleren:

• Informeren
We informeren ouders en jongeren op de website www.steunpuntfriesland.nl met veelgestelde vragen over passend onderwijs en de antwoorden daarop. De informatie komt van het Ministerie van OCW en is aangevuld met hoe het in onze regio werkt.

• Steunen
Heb je behoefte aan advies of een luisterend oor van een onafhankelijke ervaringsdeskundige? Neem dan contact met ons op of vind meer informatie op de websitepagina ervaringsdeskundigen.

• Signaleren
We houden de actuele ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs goed bij. Ook evalueren en analyseren we de ondersteuning die we bieden. Dit alles om de ondersteuning van leerlingen in Friesland verder te verbeteren.