Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht?

Hieronder staat beschreven hoe het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard omgaat met klachten.

Klacht indienen

Een klacht betekent dat er iets is misgegaan in de communicatie of de dienstverlening door het samenwerkingsverband. Voor een goede dienstverlening is het niet alleen voor u, maar ook voor ons van belang om uw klachten in behandeling te nemen. Sommige klachten kunnen snel worden opgelost. Als u contact met ons opneemt en daarbij aangeeft dat u een klacht heeft, dan zorgen wij ervoor dat uw klacht wordt behandeld en zo snel mogelijk opgelost. Is deze oplossing niet mogelijk, of bent u niet tevreden over het resultaat, dan volgt een nader onderzoek.
Een klacht kan worden ingediend door telefonisch contact op te nemen met het samenwerkingsverband of door de klacht te mailen naar kb@swvfryslan-noard.nl. Zodra u een klacht heeft ingediend, krijgt u binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging. Binnen 10 werkdagen kunt u een inhoudelijke reactie van ons verwachten.
(Algemene klachtenregeling SWVFN (incl. ongewenste omgangsvormen) jan21)

Wij behandelen en onderzoeken uitsluitend klachten over de uitvoering van taken van ons samenwerkingsverband. Het gaat hierbij om klachten waarbij betrokkenen van mening zijn dat het samenwerkingsverband zich niet dienstverlenend heeft opgesteld of niet goed heeft gecommuniceerd over bijvoorbeeld werkwijzen en procedures.