Scholen

Scholen

Hieronder staan de bij ons samenwerkingsverband aangesloten besturen met hun schoollocaties.
Via de naam van de school wordt u doorgelinkt naar de website van de school.
De schoolondersteuningsprofielen van de scholen kunt u hier vinden.

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord
!mpulse – Leeuwarden – vmbo theoretisch & havo & vwo
!mpulse Kollummavo (vmbo theoretisch) & havo & vwo
Dalton Dokkumvmbo kader plus & vmbo theoretisch & havo
De Brêge – Leeuwarden – praktijkonderwijs
De Dyk – Leeuwarden – vmbo theoretisch (mavo) & havo
ISK – Sint Annaparochie & Leeuwarden – NT-2
Leeuwarder Lyceumhavo & vwo
Montessori High School – Leeuwarden – vmbo theoretisch (mavo) & havo
Stedelijk Gymnasium – Leeuwarden – gymnasium
Ynsicht – Leeuwarden – vmbo basis & vmbo kader & vmbo gemengde leerweg
RSG Simon Vestdijk – Harlingen – vmbo (lwoo) & mavo & havo & atheneum & Technasium
RSG Simon Vestdijk – Franeker – vmbo & vmbo-lwoo & mavo
vmbo De Jutter – Vlieland – vmbo (gemengd theoretisch)

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord- en West-Fryslân
CSG Comenius – Locaties:
Esdoorn – Leeuwarden  – mavo & mavo XL
Mariënburg – Leeuwarden – havo & atheneum
Zamenhof – Leeuwarden – praktijkonderwijs & vmbo
@Forum – Leeuwarden – mavo & havo & atheneum
Christelijk Gymnasium Beyers Naudé – Leeuwarden – gymnasium
CSG Ulbe van Houten – Sint Annaparochie – vmbo basis & vmbo kader & mavo
CSG Anna Maria van Schurman – Franeker – vmbo basis & vmbo kader & vmbo theoretisch & havo (plus)
Einstein Class (AMS) – Franeker – onderwijs én zorg

Fierder Onderwijs
Dockinga College – Locaties:
vmbo-VAKschool – Dokkum – vmbo basis & vmbo kader
vmbo-gt – Dokkum – vmbo theoretisch & vmbo gemengde leerweg
havo/vwo – Dokkum – havo & vwo (incl. gymnasium)
Inspecteur Boelensschool – Schiermonnikoog – vmbo (gemengd) theoretisch
Lauwers College locatie Kollum

Stichting Aeres
Aeres VMBO Leeuwardenvmbo basis & vmbo kader & vmbo gemengde leerweg (& vmbo theoretisch)

Stichting Gereformeerde Scholengroep
Gomarus College Leeuwarden – vmbo basis & vmbo kader & vmbo gemengde leerweg & vmbo theoretisch & havo & vwo

Stichting Dunamare Onderwijsgroep
Maritieme Academie Harlingen – vmbo basis & vmbo kader & vmbo gemengde leerweg

Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs in Noord-Oost Friesland
PRO Dokkumpraktijkonderwijs

Gemeente Ameland
Burgemeester Walda Scholengemeenschap – Nes – vmbo basis & vmbo kader & vmbo theoretisch [& havo/vwo; 1 t/m 3]

Gemeente Terschelling
GSG ’t Schylger Jouw – Midsland – vmbo basis & vmbo kader & vmbo theoretisch [& havo/vwo;1 t/m 2]

Stichting RENN4
De Monoliet – Leeuwarden – voortgezet speciaal onderwijs

Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân
de Wingerd – Damwâld – voortgezet speciaal onderwijs
It Twalûk – Leeuwarden – voortgezet speciaal onderwijs

Een locaties in onze regio die onderdeel uitmaakt van een school buiten onze regio, is via een convenant verbonden met SWV Zuidoost Friesland. Dit betreft Sevenwolden locatie Grou/Akkrum.