Verantwoording

Verantwoording

Samenwerkingsverband Fryslân-Noard (VO2101; bestuursnummer 21667) legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid en de inzet van financiële middelen. Zo worden de overheid en andere belanghebbenden geïnformeerd over de gang van zaken binnen ons samenwerkingsverband, de behaalde resultaten, de inzet van middelen en de plannen voor de toekomst.

Ondersteuningsplan

Jaarverslagen

Verslagen schooljaar

Rapport Inspectie van het Onderwijs