Informatie en links

Informatie en links

Infofolder voor ouders SWVFN april 2024
Hierin staat beschreven op welke manier ouders te maken kunnen hebben met ons samenwerkingsverband.
De printversie van dit document vindt u hier.

INFORMATIEBROCHURE OPDC voor leerlingen en ouders
Hierin kunt u informatie vinden over de gang van zaken binnen ons OPDC.

Heeft u vragen over passend onderwijs? Bij het Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland kunt u terecht voor informatie en kunt u in contact komen met mede-ouders.

Hieronder kunt u als ouder en jongere ook informatie vinden over passend onderwijs. Dit is informatie vanuit ons samenwerkingsverband en ook van anderen.

Brochure voor leerlingen – Passend onderwijs op de middelbare school
In deze brochure vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over passend onderwijs op de middelbare school.

Op de website van de overheid staat hierover ook een uitlegvideo. Te bereiken via deze link.

Brochure voor ouders VO – Wat is passend onderwijs
Vanuit de overheid is er de brochure  Wat is passend onderwijs waarin zoveel mogelijk antwoord wordt gegeven op vragen die ouders hebben over passend onderwijs op de middelbare school. Er zijn negen hoofdvragen met daarbij weer vervolgvragen. De hoofdvragen die in de brochure beantwoord worden zijn:

  1. Wat is passend onderwijs
  2. Hoe gaat de overgang van de basisschool naar de middelbare school?
  3. Wat voor hulp kan ik van een school verwachten?
  4. Hoe werk ik goed samen met school?
  5. Welke informatie moet ik delen met school? En school met mij?
  6. Wat als mijn kind jeugdhulp nodig heeft op school?
  7. Wat als mijn kind (misschien) een andere school nodig heeft?
  8. Wat als ik het niet eens ben met de school over extra hulp of over plaatsing op een andere school?
  9. Wat is een ouder- en jeugdsteunpunt?

Op de website van de rijksoverheid staat hierover een uitlegvideo. Via een andere link kunt deze brochure in het Engels vinden en een uitlegvideo in zes talen (Engels, Turks, Arabisch, Pools, Perzisch en Tigrinya).

Infoverstrekking gescheiden ouders (feb2024)
In dit document kunt u lezen hoe wij als samenwerkingsverband omgaan met informatieverstrekking in specifieke situaties van ouderlijk gezag.

Brochure Digitaal afstandsonderwijs Ouders
Soms kan een kind tijdelijk niet naar school, door lichamelijke of psychische klachten. Of lukt het maar deels of onregelmatig.
Ook dan heeft een kind recht op onderwijs. Onderwijs dat zo goed mogelijk bij het kind past met de hulp die daarbij nodig is, binnen de mogelijkheden die de school heeft. Digitaal afstandsonderwijs kan een waardevol onderdeel zijn van hulp aan een kind dat tijdelijk niet naar school kan. Daarover leest u in deze brochure meer.

Informatie vanuit de rijksoverheid over passend onderwijs
Hier vindt u informatie over diverse onderwerpen, zoals de doelen van passend onderwijs, de zorgplicht van scholen en de samenwerkingsverbanden.

Stroomschema zorg op school
Zorg tijdens onderwijsuren, zoals begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging wordt vergoed op basis van de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. In dit stroomschema is per zorgwet aangegeven welke mogelijkheden er zijn en hoe de inzet van zorg in onderwijs wordt geregeld en verantwoord.

Informatieblad Gezondheidszorg in onderwijstijd
In dit document is door de overheid een voorzet gemaakt hoe de school, de ouders, de leerling en/of de professionele zorgverlener samen afspraken kunnen maken over het verlenen van gezondheidszorg aan een leerling op school.

Handreiking-passend-onderwijs-en-privacy-voor-ouders
Wat doen scholen en samenwerkingsverbanden met de gegevens van mijn kind?