Informatie & Links

Informatie & Links

Informatie vanuit de rijksoverheid over passend onderwijs
Hier vindt u informatie over diverse onderwerpen, zoals de doelen van passend onderwijs, de zorgplicht van scholen en de samenwerkingsverbanden.

Stroomschema Zorg op school
Zorg tijdens onderwijsuren, zoals begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging wordt vergoed op basis van de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. In dit stroomschema is per zorgwet aangegeven welke mogelijkheden er zijn en hoe de inzet van zorg in onderwijs wordt geregeld en verantwoord.