LWOO/PrO

LWOO/PrO

Leerlingen die naar het Praktijkonderwijs gaan en leerlingen waarvoor binnen het VMBO een beroep gedaan wordt op Leerwegondersteuning (LWOO) hebben een beschikking nodig die is afgegeven door een samenwerkingsverband. Deze Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) Praktijkonderwijs en Aanwijzing LWOO kan aangevraagd worden door de VO-school waar de leerling is aangemeld.

Leerwegwegondersteuning (LWOO) is er voor VMBO-leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het behalen van hun diploma. Ons samenwerkingsverband geeft een Aanwijzing LWOO af indien voldaan wordt aan het criterium van leerachterstanden. Dit betreft een combinatie van wettelijk vastgestelde leerachterstanden op begrijpend lezen, rekenen, spellen en technisch lezen. Al onze VMBO-scholen bieden voor leerlingen die dit nodig hebben deze extra ondersteuning aan.

Praktijkonderwijs is een afzonderlijke en volwaardige schoolsoort en is voor leerlingen die naar verwachting geen VMBO-diploma kunnen halen. Scholen voor praktijkonderwijs zijn verplicht bij toelating de landelijke geldende criteria, op het gebied van leerachterstanden en IQ, toe te passen. Ons samenwerkingsverband geeft indien voldaan wordt aan deze criteria een TLV Praktijkonderwijs af. Binnen onze regio zijn drie scholen voor praktijkonderwijs.

In een brochure voor ouders hebben wij kort enige informatie omtrent LWOO en PrO op een rijtje gezet. U kunt deze brochure hier downloaden.

Aanvragen van een Aanwijzing LWOO en een TLV Praktijkonderwijs

Deze aanvragen kunnen door de VO-scholen van ons samenwerkingsverband bij ons ingediend worden. Hieronder staan een aantal documenten waarin de uitgangspunten en werkwijze verder uitgewerkt zijn.

  • In de Procedure LWOO PrO 2018  staan de uitgangspunten en de procedure voor de aanvraag beschreven, als ook informatie over de inhoud van het dossier, de landelijke criteria en de aanvraag bijzondere groepen.
  • In het Informatiedocument voor VO-scholen hebben we voor onze VO-scholen de informatie omtrent het aanvragen van een aanwijzing leerwegondersteuning en een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs binnen ons samenwerkingsverband op een rijtje gezet.
  • De lijst met screenings- en testinstrumenten ten behoeve van de indicatiestelling voor LWOO en PrO voor het schooljaar 2023-2024 (bron: Staatscourant 26-09-2022) kunt u hier downloaden. Vanaf 1 oktober 2022 te gebruiken. In deze regeling zijn 4 toetsen van Diataal nog niet toegevoegd. Het ministerie van OCW gaat dit nog aanpassen in de Staatscourant. Meer informatie hierover vindt u hier.
  • Informatie over “Toelating tot praktijkonderwijs in Bijzondere Gevallen” kunt u hier vinden.

Documenten en formulieren die van toepassing zijn op dit onderwerp, informatie voor VO-scholen:
* Handleiding Kindkans SWVFN voor VO-scholen sep19

* Excel-bestand voor aanvraag LWOO/PrO – bulkimport in Kindkans – op te vragen via info@swvfryslân-noard.nl

PrO – Format: Zienswijze van en ondertekening door de wettelijke vertegenwoordigers.