Samenwerkingsverband Fryslân-Noard

Samenwerkingsverband Fryslân-Noard (VO2101) is het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor
Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. Er zijn 12 schoolbesturen bij aangesloten in 9 gemeenten.

Het doel van Passend Onderwijs is om een zo passend mogelijke onderwijsplek te bieden aan leerlingen. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking.

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dit betekent dat zij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken onze reguliere VO- en onze VSO-scholen samen in ons samenwerkingsverband. Samenwerkingsverband Fryslân-Noard is zowel van als voor de schoolbesturen in onze regio.

Deze site heeft tot doel alle belangstellenden zo goed mogelijk te informeren over onze doelstellingen, de organisatie en procedures. Natuurlijk kunt u voor vragen en verdere informatie altijd contact met ons opnemen.

 

ouder- en jeugdsteunpunt friesland

Ouders en jongeren die vragen hebben over passend onderwijs kunnen altijd bij het Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland terecht.
Ook voor advies, informatie of een luisterend oor staan zij voor u klaar. Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland is een initiatief van de vier samenwerkingsverbanden passend onderwijs in Friesland.
Kijk voor meer informatie op www.ouderenjeugdsteunpuntfriesland.nl.