Kennisplatform Herstelrecht in het VO op 19 september a.s.

Kennisplatform Herstelrecht in het VO op 19 september a.s.

Jan Ruigrok zal ons meer vertellen over het herstelrecht in het VO onder de titel:

Hoop, Humor en Herstel, maak van je school een veilige basis.

We gaan er daarbij vanuit dat de school voor ieder die er leert en werkt een veilige basis hoort te zijn:
een plek waar je het beste uit jezelf (en anderen) kunt halen, waar je gezien wordt en waar je ervaart dat het leven de moeite waard is. Een plek ook waar je gesteund en uitgedaagd wordt.

We nodigen u – docenten, zorgcoördinatoren, directeuren, mentoren, leerplichtambtenaren, gemeentes en zorgverleners – hiervoor van harte uit. Het kennisplatform vindt plaats op dinsdag 19 september 2023 van 15.00 uur tot 17.00 uur in het Van der Valk Hotel (Lynbaan 35, Leeuwarden). Het wordt een interactieve middag met ruimte voor eigen inbreng en doen.

U kunt zich hiervoor opgeven door Wilma van der Gaast (wgaast@swvfryslan-noard.nl) een mail te sturen. Vriendelijk verzoek om dit vóór 15 september te doen.