Nieuws

HELAAS. De lezing van Bert Wienen op 14 september 2020 gaat niet door.

Het lijkt ons niet verstandig om op dit moment met een grote groep mensen bij elkaar te komen. Dit is de reden dat de geplande lezing niet door gaat. We hopen dat er ergens in de komende tijd weer omstandigheden komen waarin dit wel mogelijk is. Als dit zo is, zullen we dit vroegtijdig berichten. Dit betekent tot nader…

Lees verder

Onze nieuwsbrief van mei 2020

Via deze link kunt u de nieuwsbrief lezen. Onze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en wordt ook, via de AB-, OPR-, SLP en ZP-leden, naar onze scholen gestuurd.

Lees verder

Eindrapport Evaluatie passend onderwijs mei 2020

Uit het eindrapport van het vijfjarig evaluatieonderzoek passend onderwijs blijkt onder andere dat de invoering van passend onderwijs in 2014  de organisatie van de ondersteuning van leerlingen en studenten heeft verbeterd. Bij leraren en ouders heeft de stelselwijziging verwachtingen gewekt maar minder opgeleverd dan gedacht. Het effect op leerlingen en studenten is niet goed vast te stellen. Dit rapport…

Lees verder

Kennisplatform 9 juni over OZA verplaatst naar het nieuwe schooljaar.

Onze bedoeling was om 9 juni een kennisplatform over onderwijszorgarrangementen te organiseren. Gezien de omstandigheden lijkt het ons niet verstandig dit door te laten gaan. We hopen dat er in het nieuwe schooljaar weer meer mogelijkheden zijn en dat we deze bijeenkomst dan alsnog kunnen laten plaatsvinden.

Lees verder