Documenten

Documenten

OPP
OPP SWVFN – 2018
Uitgebreide versie:
OPP SWVFN uitgebreid – 2018
Invulhulp OPP – 2018

TOELAATBAARHEIDSVERKLARING
Procedure Aanvraag TLV VSO
* Handleiding Kindkans SWVFN voor VSO-scholen sep19
* Handleiding Kindkans SWVFN voor VO-scholen feb23
* Gemeentes – samenwerkingsverbanden Friesland
* Planning PCL-PaO SWVFN 2022-2023
* Planning PCL-PaO SWVFN 2023-2024

TLV VSO aanvraag vanuit het regulier VO.
* Formulier TLVA (aug19)                – in te dienen via Kindkans.
* Formulier Verklaring GDSWVFN bij aanvraag TLV VSO door VOin te dienen via Kindkans

TLV aanvraag vanuit het VSO – Onderinstroom / overgang van primair onderwijs naar VSO.
Formulier TLV B (aug19)               – in te dienen via Kindkans.

TLV aanvraag vanuit het VSO – voor zittende VSO-leerlingen.
* FormulierTLVC (sep20)                – in te dienen via Kindkans.

Aanmelding OPDC
* Procedure OPDC in het kort (okt.23)
* Procedure OPDC TIME OUT in het kort (juli 2023)
* FormulierAanmeldingOPDC (juli23)
* FormulierAanmeldingTIMEOUT (juli23)
Voor VO-scholen in ons SWV, in te dienen via Kindkans.

Thuiszitters
* Formulier Melding thuiszittende leerling SWVFN sep23

LWOO/PrO (meer info op de pagina LWOO/PrO)
* Excel-bestand voor aanvraag LWOO/PrO – bulkimport in Kindkans – op te vragen via info@swvfryslan-noard.nl
* PrO – Format: Zienswijze van en ondertekening door de wettelijke vertegenwoordigers.