Actueel nieuws

Lezing van Bert Wienen verplaatst naar 14 september 2020

Weten we van gekkigheid nog wel wat normaal is? Waarom kijken we steeds meer met een medische blik naar het gedrag van kinderen? Hoe kan het dat er zoveel kinderen met een diagnose zijn? En welke rol speelt de manier waarop we het onderwijs organiseren en de verwachtingen die we van kinderen hebben? Een lezing over ‘normaal’ en inclusief…

Lees verder

Vacature voorzitter PCL-PaO per 1 oktober 2020

De belangrijkste taak van deze voorzitter is het voorzitten van het adviserend orgaan met betrekking tot toewijzing, bewaking van het proces en de procedures in deze, beoordeling van de aanvraagdossiers en van de deskundigheidsadviezen. Dit alles resulterend in het per aanvraag adviseren van de directeur omtrent de besluitvorming van wel of niet afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring VSO of PRO…

Lees verder

Onze nieuwsbrief van mei 2020

Via deze link kunt u de nieuwsbrief lezen. Onze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en wordt ook, via de AB-, OPR-, SLP en ZP-leden, naar onze scholen gestuurd.

Lees verder

Eindrapport Evaluatie passend onderwijs mei 2020

Uit het eindrapport van het vijfjarig evaluatieonderzoek passend onderwijs blijkt onder andere dat de invoering van passend onderwijs in 2014  de organisatie van de ondersteuning van leerlingen en studenten heeft verbeterd. Bij leraren en ouders heeft de stelselwijziging verwachtingen gewekt maar minder opgeleverd dan gedacht. Het effect op leerlingen en studenten is niet goed vast te stellen. Dit rapport…

Lees verder