Actueel nieuws

Zomervakantie van 15 juli tot en met 23 augustus 2019.

Vanwege de zomervakantie zijn wij niet bereikbaar. Vanaf maandag 26 augustus zijn we weer volop aanwezig.

Lees verder

Informatiebijeenkomst Dyslexiebeleid binnen de school – 17 juni 2019

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 17 juni van 14.30 tot 16.30 uur en wordt verzorgd door Nynke Terpstra – de Roos, leerspecialist van ons Expertisecentrum. Zij zal aandacht besteden aan het dyslexiebeleidsplan, beleidscyclus, betrokkenen in de school en taken voor de school. Ook de verschillende screeningsinstrumenten zullen aan bod komen. Deze bijeenkomst is bedoeld voor taalcontactpersonen, dyslexiecoaches, zorgcoördinatoren…

Lees verder

Kennisplatform Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie Passend Onderwijs – 11 april 2019

Harry Nijkamp, bestuurlijk en juridisch adviseur passend onderwijs, gaat donderdag 11 april a.s. in De Fabriek te Leeuwarden in op recente ontwikkelingen. Voor bestuurders, directies en leden van toezichthoudende organen van onze scholen is er een bijeenkomst van 12.30 tot 14.00 uur (inloop vanaf 12.15 uur). In deze bijeenkomst zal er met name vanuit een bestuurlijke invalshoek over dit…

Lees verder

Onze nieuwsbrief van januari 2019

Via deze link kunt u de nieuwsbrief van ons samenwerkingsverband lezen. Onze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en wordt ook per mail naar onze scholen verstuurd, via de AB-, OPR-, SLP- en ZP-leden.

Lees verder