Medewerkers

Medewerkers

Hieronder vindt u een overzicht van iedereen die werkt bij Samenwerkingsverband Fryslân-Noard.

Directeur
Anja Biemans

Teamleider Expertisecentrum en OPDC
Fabiënne Smedinga

Administratie
Wilma van der Gaast
Alie de Lange

Beleidsmedewerker
Marjan Bode

Consulenten Passend Onderwijs (Expertisecentrum)
Gerard Dunnewijk
Sanne Duyve
Michael Slot

Gedragsdeskundigen (orthopedagogen en psychologen) (Expertisecentrum)
Marissa Boonstra
Jeltsje van Deynen
Roelien Dubois
Marquritha Fabriek
Ashley Gerrits
Irene van der Heide
Silvia Hoeksema
Wim Verwer

Leerspecialist
Nynke Terpstra

Docenten/begeleiders OPDC
Peter Burggraaf
Baukje Koehoorn
Trinke Meijer
Renske Postema
Johan Noorda
Margriet Riemersma

Pedagogisch medewerkers OPDC
Maaike Bruinsma
Fleur Schaap
Juliët van der Zweep

PCL-PaO
Anne Hettinga