Medewerkers

Medewerkers

Hieronder vindt u een overzicht van iedereen die werkt bij Samenwerkingsverband Fryslân-Noard.

Directeur
Anja Biemans

Teamleider Expertisecentrum en OPDC
Jan Harder

Administratie
Wilma van der Gaast
Jellie de Jong
Alie de Lange

Consulenten Passend Onderwijs (Expertisecentrum)
Gerard Dunnewijk
Michael Slot

Gedragsdeskundigen (orthopedagogen en psychologen) (Expertisecentrum)
Klariëtte Antuma
Marissa Boonstra
Jeltsje van Deynen
Roelien Dubois
Marquritha Fabriek
Willemien Nicolaij
Lara Reisdorf (OPDC)
Marijke Troostheide

Leerspecialist
Nynke Terpstra

Docenten/begeleiders OPDC
Keimpe Borgen
Peter Kits
Margriet Riemersma
Joke Santema
Karin Toussaint
Jan van der Veen
Trinke Meijer

Pedagogisch medewerkers OPDC
Maaike Bruinsma (TZ-traject)

PCL-PaO
Bonny Weidgraaf

Beleidsmedewerker
Marjan Bode

Financiële administratie
Tony Meininger