Ouders

Ouders

Bij passend onderwijs is het belangrijk dat school en ouders/verzorgers goed samenwerken. Afstemming tussen thuis en school is een voorwaarde om te komen tot de best mogelijke ondersteuning voor de leerling.  De kennis van ouders en school vullen elkaar vaak goed aan. Als samenwerkingsverband willen we stimuleren dat ouders vanaf het begin worden betrokken bij het onderwijs en de ondersteuning die de school biedt. Van belang is dat school en ouders elkaar informeren, met elkaar overleggen, elkaar ondersteunen en activiteiten en interventies op elkaar afstemmen. Dit alles met het doel het leren, de motivatie en de ontwikkeling van de leerling te bevorderen. Ouders en school hebben hierin hun eigen verantwoordelijkheid, waarbij de expertise op het gebied van onderwijs bij de school ligt.

Ouders en het samenwerkingsverband

Samenwerkingsverbanden laten het contact met ouders zoveel mogelijk via de school lopen. In bepaalde situaties en op verschillende manieren kunt u te maken krijgen met ons samenwerkingsverband of kunt u zelf actief contact met ons zoeken:

  • in of via de Ondersteuningsplanraad (OPR). Een van de belangrijkste instrumenten die de wet passend onderwijs biedt om zeggenschap voor ouders te versterken. De OPR van ons samenwerkingsverband bestaat voor de helft uit ouders. Op de pagina OPR vindt u hier meer informatie over.
  • bij vragen over passend onderwijs, zorgplicht, extra ondersteuning etc. U kunt ons hiervoor telefonisch (058 8801270) of per mail, via het contactformulier, benaderen. Soms krijgt u meteen per telefoon een antwoord op uw vraag. Soms wordt er een terugbelafspraak gemaakt voor een gesprek met een deskundige.
  • bij vragen omtrent uw kind en de geboden (extra) ondersteuning door de school of bij vragen over een geschikt onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor uw kind. Ook hiervoor kunt u ons telefonisch (058 8801270) of per mail, via het contactformulier, benaderen. Een van onze consulenten passend onderwijs zal daarna op korte termijn contact met u opnemen. Op de pagina Expertisecentrum vindt u meer informatie over onze consulenten en voorbeelden van vragen waarbij zij u bij kunnen staan.
  • bij plaatsing van uw kind in het OPDC. Bij de toeleiding is een gedragsdeskundige van ons Expertisecentrum betrokken. En natuurlijk heeft u bij plaatsing ook contact met de docenten, pedagogisch medewerkers en gedragsdeskundigen van de trajecten. Voor meer informatie verwijzen we u naar de pagina’s OPDC en Expertisecentrum.
  • als er door de school van uw kind een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het VSO bij het samenwerkingsverband wordt aangevraagd. Bij het aanvragen van een TLV is het niet wettelijk verplicht dat ouders akkoord gaan met de aanvraag. Het samenwerkingsverband hecht veel waarde aan de zienswijze van de ouders. Op het aanmeldformulier voor een TLV wordt gevraagd of ouders (en leerling) instemmen met de aanvraag. Mocht blijken dat ouders niet achter de aanvraag staan, dan krijgen zij de kans om hun zienswijze toe te lichten bij het samenwerkingsverband. Meer informatie vindt u op de pagina Zorgtoewijzing.
  • als er door de school van uw kind een TLV Praktijkonderwijs wordt aangevraagd. Voor meer informatie verwijzen we u naar de pagina LWOO/PrO.

Mogelijk dat u nog andere vragen of onderwerpen heeft die te maken hebben met passend voortgezet onderwijs en onze regio. U kunt altijd telefonisch (058 8801270) of per mail contact met ons opnemen. Waarbij wij met u op zoek zullen gaan naar antwoorden of u zullen verwijzen naar anderen die antwoord kunnen geven.

Infofolder voor ouders SWVFN : hierin staat kort beschreven op welke manier ouders te maken kunnen hebben met ons samenwerkingsverband.