Welkom

Samenwerkingsverband Fryslân-Noard zet zich met een team van deskundigen in om scholen en leerlingen te ondersteunen bij problemen of om uitval te voorkomen.

Deze site heeft tot doel alle belanghebbenden zo goed mogelijk te informeren over doelstellingen, procedures en de eigen organisatie.

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met het samenwerkingsverband.

Kernactiviteiten

  • Ondersteunen scholen en docenten bij het bieden van passend onderwijs
  • Onderzoek en advies op gebied van leer- ontwikkelingsproblemen
  • Organiseren en toewijzen van extra ondersteuning in de vorm van arrangementen (onder andere via het OPDC – orthopedagogisch didactisch centrum)
  • Afgeven van toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor voortgezet speciaal onderwijs

Actueel

"Ieder kind binnen drie maanden in een traject."

Artikel in het Ingrado Magazine van november 2017 over de aanpak van thuiszittende jongeren in ons samenwerkingsverband.

Symposium "Naar school in Friesland, een (voor-)recht van ieder kind"

Ouderplatform Friesland en Zorgbelang Fryslân nodigen u hiervoor uit op donderdag 2 november a.s.

Kennisplatform "Leerlingen met een LVB in het regulier VO" - do. 21 sep'17

Lezing door Jelle Drost, hoofddocent orthopedagogiek aan de RUG, verbonden aan REIK en autoriteit op het gebied van LVB.

Kennisplatform "Jurisprudentie rondom Passend onderwijs"- vr. 16 juni 2017

Lezing door Harry Nijkamp, juridisch adviseur op het gebied van Passend Onderwijs.

Bezoek ons nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Bent u betrokken bij het samenwerkingsverband dan houden we u graag vrijblijvend op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons werkgebied.

Meer informatie

Agenda

Maandag 4 en 18 december PCL-PaO.

Vrijdag 15 december AB en maandag 18 december OPR.

Toon volledige agenda