Welkom

Samenwerkingsverband Fryslân-Noard zet zich met een team van deskundigen in om scholen en leerlingen te ondersteunen bij problemen of om uitval te voorkomen.

Deze site heeft tot doel alle belanghebbenden zo goed mogelijk te informeren over doelstellingen, procedures en de eigen organisatie.

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met het samenwerkingsverband.

Kernactiviteiten

  • Ondersteunen scholen en docenten bij het bieden van passend onderwijs
  • Onderzoek en advies op gebied van leer- ontwikkelingsproblemen
  • Organiseren en toewijzen van extra ondersteuning in de vorm van arrangementen (onder andere via het OPDC – orthopedagogisch didactisch centrum)
  • Afgeven van toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor voortgezet speciaal onderwijs

Actueel

Kennisplatform "Jurisprudentie rondom Passend onderwijs"- vr. 16 juni 2017

Lezing door Harry Nijkamp, juridisch adviseur op het gebied van Passend Onderwijs.

De kern van het ontwikkelingsperspectief (OPP) - mei 2017

Memo van Ministerie van OC&W, Inspectie en PO- en VO-raad.

Kennisplatform "Sociale Veiligheid" - dinsdag 11 april 2017.

Veilig Thuis Friesland en Stichting Augeo geven voorlichting.

Werkbezoek dhr. Marc Dullaert in de regio Friesland Noord.

De aanjager van het landelijke Thuiszitterspact was vandaag 13 oktober op bezoek.

Bezoek ons nieuwsarchief

Nieuwsbrief

Bent u betrokken bij het samenwerkingsverband dan houden we u graag vrijblijvend op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons werkgebied.

Meer informatie

Agenda

Ma.26 juni & 10 juli: PCL-PaO. Vanaf 24 juli gesloten vanwege zomervakantie

Voor Zorgcoördinatorenoverleg en Inloopspreekuur en de data van het Schoolleidersplatform en het Zorgplatform zie onze jaarplanning.

Toon volledige agenda