Kennisplatform Samen op weg naar inclusiever onderwijs – dinsdag 27 september a.s.

Archief

Kennisplatform Samen op weg naar inclusiever onderwijs – dinsdag 27 september a.s.

Welke vormen van extra ondersteuning zijn er in ons samenwerkingsverband en hoe kunnen we elkaar versterken? Voor zorgcoördinatoren, directeuren, mentoren, docenten, leerplichtambtenaren, medewerkers gemeenten etc. Alvast voor in uw agenda: dinsdag 27 september van 15.00 tot 17.00 uur. Na de zomervakantie volgt meer informatie over waar u zich kunt aanmelden en over het programma.  

Lees verder

Themabijeenkomst over Inclusiever Onderwijs – donderdag 22 september a.s.

Voor en met bestuurders en schoolleiders / directeuren van onze scholen. Op donderdag 22 september 2022 van 16.00 tot 20.00 uur. Met een inleiding door Bert Wienen & een afsluiting met een gezamenlijke maaltijd. In ons nieuwe Ondersteuningsplan hebben we uitgesproken dat we met elkaar op zoektocht willen om een beter beeld te krijgen van wat wij onder inclusiever onderwijs verstaan.…

Lees verder

Vacature pedagogisch medewerker voor ons OPDC

Voor ons OPDC zoeken wij een pedagogisch medewerker. Het betreft een vacature van 0,6 fte per 29 augustus a.s. Meer informatie over de werkzaamheden en wat wij vragen en bieden kunt u hier vinden. Daar staat ook de sollicitatieprocedure beschreven.

Lees verder

Onze nieuwsbrief van april 2022

Via deze LINK kunt u deze nieuwsbrief lezen. Onze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en wordt ook via de leden van het AB, OPR, SLP en ZP naar onze scholen verstuurd.

Lees verder