Ouderbijeenkomst Hoogbegaafdheid – Onderwijs maak je samen

Archief

Ouderbijeenkomst Hoogbegaafdheid – Onderwijs maak je samen

Op 8 december a.s. spreekt professor Tessa Kieboom over het belang van een goede samenwerking tussen ouders en onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Deze bijeenkomst is georganiseerd door de vier Friese samenwerkingsverbanden. Ouders met (hoogbegaafde) kinderen in het primair- en voortgezet onderwijs in Fryslân zijn welkom. U kunt zich hiervoor aanmelden via ouderavondhb@swvfryslan-noard.nl. Vanwege de verwachte grote belangstelling is de…

Lees verder

Kennisplatform Samen op weg naar inclusiever onderwijs – dinsdag 27 september a.s.

Welke vormen van extra ondersteuning zijn er in ons samenwerkingsverband en hoe kunnen we elkaar versterken? Voor zorgcoördinatoren, directeuren, mentoren, docenten, leerplichtambtenaren, medewerkers gemeenten etc. Alvast voor in uw agenda: dinsdag 27 september van 15.00 tot 17.00 uur. Na de zomervakantie volgt meer informatie over waar u zich kunt aanmelden en over het programma.  

Lees verder

Themabijeenkomst over Inclusiever Onderwijs – donderdag 22 september a.s.

Voor en met bestuurders en schoolleiders / directeuren van onze scholen. Op donderdag 22 september 2022 van 16.00 tot 20.00 uur. Met een inleiding door Bert Wienen & een afsluiting met een gezamenlijke maaltijd. In ons nieuwe Ondersteuningsplan hebben we uitgesproken dat we met elkaar op zoektocht willen om een beter beeld te krijgen van wat wij onder inclusiever onderwijs verstaan.…

Lees verder

Onze nieuwsbrief van april 2022

Via deze LINK kunt u deze nieuwsbrief lezen. Onze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en wordt ook via de leden van het AB, OPR, SLP en ZP naar onze scholen verstuurd.

Lees verder