Themabijeenkomst over Inclusiever Onderwijs – donderdag 22 september a.s.

Themabijeenkomst over Inclusiever Onderwijs – donderdag 22 september a.s.

Voor en met bestuurders en schoolleiders / directeuren van onze scholen.
Op donderdag 22 september 2022 van 16.00 tot 20.00 uur.
Met een inleiding door Bert Wienen & een afsluiting met een gezamenlijke maaltijd.

In ons nieuwe Ondersteuningsplan hebben we uitgesproken dat we met elkaar op zoektocht willen om een beter beeld te krijgen van wat wij onder inclusiever onderwijs verstaan. Als start hiervoor willen we graag met u, als bestuurders en schoolleiders/directeuren van onze scholen, hierover in gesprek. U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

U kunt zich aanmelden bij Wilma van der Gaast. Nadere informatie over de locatie en het programma ontvangt u in september.