Samenwerkingsverband Fryslân-Noard kiest ervoor om lwoo niet meer per leerling te indiceren en gaat over naar schoolbekostiging. 

Samenwerkingsverband Fryslân-Noard kiest ervoor om lwoo niet meer per leerling te indiceren en gaat over naar schoolbekostiging. 

NIEUWSBERICHT SAMENWERKINGSVERBAND FRYSLÂN-NOARD

 Veranderingen in ons beleid van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) opting out.

Aanwijzing LWOO vervalt

Samenwerkingsverband Fryslân-Noard heeft per 1 januari 2023 het indiceren voor lwoo losgelaten en werkt met schoolbekostiging. Dit betekent dat er niet meer gewerkt wordt met individuele Aanwijzingen LWOO. Voor (toekomstige) eerstejaars leerlingen kan deze beschikking niet meer aangevraagd worden. Voor huidige vmbo-leerlingen met zo’n Aanwijzing LWOO vervalt deze met ingang van het schooljaar 2023-2024. Natuurlijk is daarbij het uitgangspunt en de afspraak dat onze scholen aan elke leerling passende ondersteuning blijven bieden.

Schoolbekostiging

Onze scholen krijgen met ingang van schooljaar 2023-2024 directe ‘lwoo’-bekostiging vanuit het samenwerkingsverband, gebaseerd op hun aantallen vmbo basis en kader leerlingen. Zo hebben zij de financiële middelen om ondersteuning te bieden aan leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het behalen van hun diploma. Er wordt uitgegaan van wat leerlingen nodig hebben om het vmbo goed te doorlopen (in plaats van de ‘slagboomsystematiek’ bij de eerdere individuele indicatie). Onze beroepsgerichte vmbo-scholen hebben hun onderwijs en de basisondersteuning hierop ingericht en hebben zo net als voorheen financiële middelen voor het wegwerken van leerachterstanden en het bieden van onderwijs en ondersteuning op maat.

Wat betekent dit voor leerlingen, ouders en scholen?

Het loslaten van indicatiestelling en de invoering van schoolbekostiging heeft voor (voorheen lwoo-) leerlingen, ouders en scholen voordelen:

– Basisscholen geven bij de onderbouwing van hun schooladvies aan of er leerachterstanden en/of specifieke ondersteuningsbehoeften zijn. Deze gegevens zijn onderdeel van het Onderwijskundig Rapport en bekend in het digitale overdrachtssysteem. Basisscholen volgen hiermee de reguliere overstapprocedure die voor alle leerlingen geldt.

– Er wordt uitgegaan van wat leerlingen nodig hebben om het vmbo goed te doorlopen (in plaats van ‘etiketteren’). Onze scholen hebben hun onderwijs en de basisondersteuning hierop ingericht.

– De administratieve lasten voor scholen worden tot een minimum beperkt en de verantwoordelijkheid voor het organiseren van ondersteuning ligt zoveel mogelijk bij de scholen zelf.

Onze VO-scholen ontvangen in mei van dit jaar nader bericht over wat dit betekent voor hun registratie en administratie.