Kennisplatform Wat als onderwijs alleen niet voldoende is – dinsdag 7 februari 2023

Kennisplatform Wat als onderwijs alleen niet voldoende is – dinsdag 7 februari 2023

Maatwerk – hoe kun je het ondersteuningsaanbod verbreden?

In deze bijeenkomst zal er ondermeer vanuit de Inspectie van het Onderwijs inzicht gegeven worden over wat mag en kan binnen  de wettelijke kaders. Daarnaast worden kennis en ervaringen met maatwerk in het onderwijs gedeeld en zal er aandacht zijn voor best practices.

Het kennisplatform vindt plaats in Hotel de Valk Leeuwarden op dinsdag 7 februari a.s. van 15.00 uur tot 17.00 uur.

Leidinggevenden, zorgcoördinatoren, mentoren en docenten van onze scholen zijn van harte welkom. Ook leerplichtambtenaren, GGD-medewerkers en andere betrokkenen kunnen zich aanmelden.

U kunt zich, t/m 2 februari, aanmelden bij Wilma van der Gaast (wgaast@swvfryslan-noard.nl)