Kennisplatform Samen op weg naar inclusiever onderwijs – dinsdag 27 september a.s.

Kennisplatform Samen op weg naar inclusiever onderwijs – dinsdag 27 september a.s.

Welke vormen van extra ondersteuning zijn er in ons samenwerkingsverband en hoe kunnen we elkaar versterken?
Voor zorgcoördinatoren, directeuren, mentoren, docenten, leerplichtambtenaren, medewerkers gemeenten etc.

Alvast voor in uw agenda: dinsdag 27 september van 15.00 tot 17.00 uur.
Na de zomervakantie volgt meer informatie over waar u zich kunt aanmelden en over het programma.