Kennisplatform Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie Passend Onderwijs – 11 april 2019

Kennisplatform Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie Passend Onderwijs – 11 april 2019

Harry Nijkamp, bestuurlijk en juridisch adviseur passend onderwijs, gaat donderdag 11 april a.s. in De Fabriek te Leeuwarden in op recente ontwikkelingen.

Voor bestuurders, directies en leden van toezichthoudende organen van onze scholen is er een bijeenkomst van 12.30 tot 14.00 uur (inloop vanaf 12.15 uur). In deze bijeenkomst zal er met name vanuit een bestuurlijke invalshoek over dit onderwerp gesproken worden. Governance, privacy, overleg met gemeenten, jurisprudentie en andere actuele ontwikkelingen komen aan de orde.

Voor zorgfunctionarissen, teamleiders, coördinatoren, docenten en leden van de OPR en van medezeggenschapsraden van scholen is er een bijeenkomst van 15.00 tot 16.30 uur (inloop van 14.45 uur). In deze bijeenkomst zal worden ingegaan op wat de actuele ontwikkelingen betekenen voor leerlingen, ouders en medewerkers. Privacy, jurisprudentie vanuit o.a. Onderwijsgeschillen en informatie over maatwerkmogelijkheden zullen besproken worden.

Vooraf kan voor beide bijeenkomsten casuïstiek worden gemaild die zoveel mogelijk behandeld zal worden.
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar Wilma van der Gaast (wgaast@swvfryslan-noard.nl). Vragen en/of casuïstiek die u wilt voorleggen aan Harry Nijkamp kunt u naar Wilma van der Gaast mailen. Voor beide is het verzoek dit vóór 5 april te doen.