Kennisplatform Innovatieprojecten Onderwijs en Zorg SWVFN

Kennisplatform Innovatieprojecten Onderwijs en Zorg SWVFN

Maandag 20 september 2021 van 15.00 tot 17.00 uur 

Er zijn meerdere scholen die vanuit middelen van het innovatiebudget van het samenwerkingsverband een project zijn gestart. Zij zullen deze middag allen kort vertellen over hun project waarbij onderwijs en zorg gekoppeld worden. Natuurlijk is er ook ruimte voor vragen en discussie over dit thema.  

Medewerkers van scholen, leerplichtambtenaren en andere betrokkenen vanuit de gemeenten, GGD-medewerkers en andere belanghebbenden zijn allen van harte uitgenodigd voor dit kennisplatform. Opgeven kan door een mailtje te sturen naar Wilma v.d. Gaast