Kennisplatform Handelingsgericht werken in school

Kennisplatform Handelingsgericht werken in school

Handelingsgericht werken, hoe en wanneer ontmoeten school en het Expertisecentrum van het samenwerkingsverband elkaar. Met aandacht voor de ondersteuningsroute, het OPP en de toeleiding naar het OPDC.
Op dinsdagmiddag 30 oktober a.s. organiseren we een bijeenkomst over dit thema. Alle medewerkers van onze scholen die met bovenstaande te maken hebben, zijn hiervoor uitgenodigd. De middag wordt geleid door medewerkers van ons Expertisecentrum en vindt vanaf 15.00 uur plaats in De Fabriek te Leeuwarden.
U kunt zich, vóór 19 oktober, hiervoor aanmelden bij Wilma van der Gaast (wgaast@swvfryslan-noard.nl)