Informatiebijeenkomst Gebruik Kindkans – 16 september 2019

Informatiebijeenkomst Gebruik Kindkans – 16 september 2019

Voor het aanvragen van een Toelaatbaarheidsverklaring (VSO, Praktijkonderwijs en Aanwijzing LWOO) en voor aanmelden bij het OPDC maken we gebruik van de applicatie Kindkans. Zorgcoördinatoren hebben hiervoor een account of kunnen dit bij ons aanvragen.
We kunnen ons voorstellen dat u, als u het systeem weinig gebruikt of een nieuwe gebruiker bent, behoefte hebt aan nadere uitleg. Op maandag 16 september a.s om 15.00 uur tot 16.00 uur houden we op de Melkemastate een informatiebijeenkomst. Met aandacht voor hoe Kindkans werkt, waarvoor we het als samenwerkingsverband gebruiken en met uitleg van het gebruik. U bent als gebruiker van harte welkom. Om een idee te hebben hoeveel mensen we kunnen verwachten is het verzoek even te mailen als u van plan bent te komen  (mbode@swvfryslan-noard.nl ).