Informatiebijeenkomst Dyslexiebeleid binnen de school – 17 juni 2019

Informatiebijeenkomst Dyslexiebeleid binnen de school – 17 juni 2019Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 17 juni van 14.30 tot 16.30 uur en wordt verzorgd door Nynke Terpstra – de Roos, leerspecialist van ons Expertisecentrum. Zij zal aandacht besteden aan het dyslexiebeleidsplan, beleidscyclus, betrokkenen in de school en taken voor de school. Ook de verschillende screeningsinstrumenten zullen aan bod komen.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor taalcontactpersonen, dyslexiecoaches, zorgcoördinatoren en andere belangstellenden van onze scholen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Wilma van de Gaast (wgaast@swvfryslan-noard.nl).