Informatiebijeenkomst Extra ondersteuning binnen en buiten de klas voor TL en SP – 25 februari 2020

Informatiebijeenkomst Extra ondersteuning binnen en buiten de klas voor TL en SP – 25 februari 2020

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 25 februari van 14.30 tot 16.30 uur en wordt verzorgd door Nynke Terpstra – de Roos, leerspecialist van ons Expertisecentrum. Zij zal aandacht besteden aan achterstanden, nut en noodzaak van een goede basis, ondersteuning binnen en buiten de klas en het herziene PI-dictee. Dit alles gericht op technisch lezen en spellen.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor taalcontactpersonen, dyslexiecoaches, zorgcoördinatoren en andere belangstellenden van onze scholen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Wilma van de Gaast (wgaast@swvfryslan-noard.nl).
Locatie Melkemastate 29 te Leeuwarden.