Kennisplatform Bert Wienen over Inclusief onderwijs & normaliseren op 13 januari 2022

Kennisplatform Bert Wienen over Inclusief onderwijs & normaliseren op 13 januari 2022

Wat vindt u eigenlijk een normaal kind of een normale opvoeding? Hoe komt binnen het onderwijs de afweging rondom normaal en afwijkend tot stand? En welke invloed heeft dit op de wens om te komen tot inclusiever onderwijs? Bert Wienen gaat met ons op zoek naar antwoorden op deze vragen. Daarbij is het van belang om kritisch te zijn: hoe blijft inclusief onderwijs eigenlijk onderwijs?

Donderdagmiddag 13 januari 2022 van 15.00 tot 16.30 uur, online via Teams.

Zorgcoördinatoren, mentoren, docenten en andere zorgprofessionals van onze scholen zijn van harte welkom. Ook leerplichtambtenaren, GGD-medewerkers en andere betrokkenen kunnen zich aanmelden.

U kunt zich aanmelden bij Wilma van der Gaast (wgaast@swvfryslan-noard.nl)