Eindrapport Evaluatie passend onderwijs mei 2020

Eindrapport Evaluatie passend onderwijs mei 2020

Uit het eindrapport van het vijfjarig evaluatieonderzoek passend onderwijs blijkt onder andere dat de invoering van passend onderwijs in 2014  de organisatie van de ondersteuning van leerlingen en studenten heeft verbeterd. Bij leraren en ouders heeft de stelselwijziging verwachtingen gewekt maar minder opgeleverd dan gedacht. Het effect op leerlingen en studenten is niet goed vast te stellen. Dit rapport werd op 27 mei 2020  overhandigd aan Directeur-generaal po en vo, Alida Oppers.
U kunt het rapport op  de site van Evaluatie Passend Onderwijs vinden. Daar staan ook de samenvatting en animaties.