Ondertekening uitvoeringsplan “Ouder- en Jeugd Steunpunt passend onderwijs”.

Ondertekening uitvoeringsplan “Ouder- en Jeugd Steunpunt passend onderwijs”.

Een mooi moment om te delen

“Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking en het bieden van steun door ervaringsdeskundigen belangrijke stappen zijn waarmee het voor ouders en jeugd eenvoudiger wordt om de juiste ondersteuning te krijgen”.

Vandaag ondertekende onze directeur Anja Biemans samen met Ludo Abbink (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland), Jan Boven (Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland) en Piet Hein Herfkens (Samenwerkingsverband Fultura) het uitvoeringsplan “Ouder- en Jeugd Steunpunt passend onderwijs”.

In dit uitvoeringsplan hebben de vier directeuren van de samenwerkingsverbanden in Friesland hun ambitie een gezamenlijk Ouder- en Jeugd Steunpunt op te richten, uitgewerkt in concrete besluiten en acties. De focus binnen het Ouder- en Jeugd Steunpunt ligt op het bieden van onafhankelijke ondersteuning door professionals én ervaringsdeskundigen.